Inovácie, poradenstvo a implementácia v oblasti informačných technológií.

Popis obrázka

Politika kvality

Inovácia

Mierou nášho úspechu je uplatňovanie najnovších poskytnutých riešení a následné implementovanie na konkrétnu situáciu.

Náklady

Vytvoríme návrhy a odporúčania na optimalizáciu času a financií.

Zameranie na cieľ

Ku každému projektu pristupujeme s maximálnou zodpovednosťou. Dosahujeme ciele, ktoré požaduje klient.

Rýchlosť a spoľahlivosť

Našu prácu vykonávame kvalitne, rýchlo a spoľahlivo.

Flexibilita

Naše portfólio poskytovaných služieb je flexibilné k požiadavkám klienta. Riešenia aplikujeme na všetkých úrovniach.

Komunikácia

Aktívnymi konzultáciami sa dopracujeme k riešeniam, ktoré pomáhajú zákazníkom zlepšovať výsledky a šetriť finančné prostredky. Tým docielime spokojnosť na strane zákazníka.

Kvalitná práca

Sme zárukou spokojnosti našich klientov. Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou.

Efektívnosť činností

Predpoklad na upevnenie a neustále zlepšovanie spoločnosti na relevantnom trhu.

Starostlivosť

O sociálne zabezpečenie, životné a pracovné prostredie je súčasťou zodpovednosti stratégie rozvoja spoločnosti.

Organizácia práce

Spolu s osobnou zodpovednosťou a etickým vystupovaním, vedier k budovaniu dobrého mena spoločnosti.

Systém manažérstva kvality

Udržiavanie a zlepšovanie zavedených systémov.

Poradenská činnosť v oblasti počítačových, informačných a logistických systémov zameraná na poskytovanie komplexných služieb.

  • Poradenstvo v oblasti IS týkajúce sa technického a programového vybavenia

  • Údržba systémov (softvéru)

  • Odborné služby súvisiace s počítačom

  • Poradenstvo v oblasti bezpečnosti IS (antivír, zálohovanie, prístup)

  • Návrhy a optimalizácia informačných technológií

  • Spracovanie informácií z internetu a z verejne dostupných zdrojov

  • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
    Spracovávanie údajov poskytnutých klientom, vypracovanie tabuliek, výpočtov, grafov a pod.      zaznamenávanie údajov dodaných klientom.     
  • Externé administratívne práce

Kontakt

© Copyright 2022 FREEM, a. s. All Rights Reserved.