Leader v modulárnych riešeniach bývania, podnikania, relaxu a investícií.

FREEM, a.s. exkluzívne zastupuje európskeho lídra modulárnych stavieb spoločnosť QModular - www.qmodular.com.

FREEM, a.s. je komplexný partner pre postupy navrhovania, výroby, výstavby a logistiky.

FREEM, a.s. poskytuje klientom riešenie realizácie na kľúč.

FREEM, a. s. garantuje termín ukončenia a zmluvnú cenu projektu. 

Tradičné stavebné postupy sú plné prirodzených rizík a neefektívnosti.
Spojením celého modulárneho stavebného procesu od konceptu až po kolaudáciu pod vedením FREEM, a.s, naši zákazníci dosahujú rýchlejšiu návratnosť
svojich investícií, stavajú ekologickejšie budovy a získavajú kvalitné a plnohodnotné stavby podľa ich predstáv.

Bezproblémová integrácia s inžinierskymi tímami v modulárnej produkcii a stavebnými tímami zodpovednými za montáž konštrukcií eliminuje oneskorenia, prepracovanie a plytvanie, ktoré trápia štandardnú výstavbu na mieste.

Modulárna výstavba je technika, ktorá umožňuje investorom potvrdiť svoj spoločenský záväzok udržať životné prostredie pre budúce generácie zameraním sa na zníženie: spotreby energie počas výstavby, prevádzkovej spotreby energie po výstavbe, emisií, znečisťujúcich látok a uhlíkovej stopy.

Modulárne stavby sú rovnako kvalitné alebo kvalitnejšie ako stavby postavené tradičným spôsobom.
Sú bezproblémové a jednoducho realizovateľné. 

Developeri, mestá, obce, samosprávy a súkromní investori môžu stavať krásne projekty s "povinnými" atribútmi, ktorými sú jedinečné dizajnové prvky, inovatívne stavebné riešenia, odhlučnené steny, podlahy a stropy spĺňajúce nadčasové energetické normy.

Základné obchodné podmienky spoločnosti FREEM, a.s.

PLATOBNÉ PODMIENKY
Dohodnuté vždy individuálne podľa rozsahu projektu.

ZÁRUKA
100 rokov na oceľovú konštrukciu, 5 rokov na materiál.

DOPRAVA
Vypočítaná na základe individuálnej objednávky, podľa miesta finálnej realizácie.

MONTÁŽ
Prostredníctvom kvalifikovaných inštalačných tímov QMODULAR.

TERMÍNY DODANIA
Katalógové a individuálne projekty do 200 m²: 21 - 100 dní.
Individuálne projekty od 200 m²: 30 - 100 dní.
Projekty veľkého rozsahu nad 1000 m²: dohodou.

Hodnoty spoločnosti FREEM, a. s.

INTEGRITA / ZÁKAZNÍCKY SERVIS ​
Svoju povesť a vzťahy zakladáme na úprimnosti, dôvere a úcte voči našim zákazníkom. ​

INOVÁCIA ​
Moderný štýl a pohodlie rozvíjame prostredníctvom inovácií a funkčného nadčasového dizajnu. ​

RIEŠENIA NA MIERU ​
Vytvárame jedinečné dizajnové riešenia svetovej úrovne prispôsobené potrebám našich klientov. ​

UDRŽATEĽNOSŤ ​
Poskytujeme klientom stavby, ktoré sú udržateľné, zodpovedné a ekologicky priateľné. 

Popis obrázka

© Copyright 2022 FREEM, a. s. All Rights Reserved.